Planul de conturi pdf

Name Planul de conturi pdf
Security Check McAffee Security
OS Windows, Mac, Android, iOS
License Personal Usage
Filesize 21.56 Mb
Download Planul de conturi pdf

Anexa nr.2 Concordanţele1 între conturile din planul de conturi prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene2 Plan de conturi nou (prevăzut de Ministerul Finanțelor Planul General de Conturi Contabile aprobat prin ordinul nr.119. Data: 06.08.2013 Plan de conturi actualizat 2013 pdf - WordPress.com inflatiei - Sep 20142013: 1, 54 - Salariul de.Descarca planul de conturi in format pdf AICI. Capital subscris nevărsat.Planul general de conturi contabile cu aplicare de la 1 ianuarie 2014. 119 din 6 august 2013.Co nturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta

pdf. Acest curs prezinta Planul de Conturi pentru Institutiile Publice in Structura Actuala. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini). Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini.

Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova din 26.03.1997 Publicat în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.33-34/54 din 22.05.1997 [Denumirea modificată prin Hot.BNM nr.15 din 13.01.05, în vigoare 01.03.05] Notă: Pe tot parcursul textului, sintagma “bugetele unităților administrativ-teritoriale” se substituie cu Planul de conturi general Clasa 1 - Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate 10. Capital si rezerve 101. Capital*4) 1011. Capital subscris nevarsat (P) 1012. Capital subscris varsat (P) 1015. Patrimoniul regiei (P) 1016. Patrimoniul public*5) (P) 1017. Patrimoniul privat*6) (P) 1018. 2 Chart of Accounts Începând cu 1 ianuarie 2010 intră in vigoare OMF 3055/ 2009 care prezintă un nou plan de conturi, prezentat mai jos, cat si următoarele aspecte: Planul de Conturi General (capitolul IV) coroborat cu Functiunea conturilor (capitolul VII), conform anexei la OMFP 3055/2009. Planul de Conturi General (capitolul IV) si Functiunea conturilor (capitolul VII) sunt ACTUALIZATE 7 ianuarie 2014, conform ultimei modificari la OMFP 3055/2009.. 2015-01-01 – ABROGAT de ORDINUL 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor PENTRU A DESCARCA PLANUL DE CONTURI GENERAL (ONG) – VALABIL LA DATA DE 11 FEBRUARIE 2019 – CLICK AICI. IMPORTANT – O modificare importantă adusă de OMFP 3103/2017 – constă în eliminarea notelor explicative din componenţa situaţiilor financiare anuale.. IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS) – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI.

Planul de conturi Planul de conturi. Descarcati PDF. Descarcati PDF. Începând cu 1 ianuarie 2015 sau pentru entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la începutul primului exercițiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de …

Planul de conturi reprezintă un sistem de clasificare constând dintr-o listă a tuturor conturilor folosite de o entitate economică în contabilitate, ordonate după   Planul general de conturi contabile cuprinde con- turi de activ şi de pasiv. Conturile din clasele 1, 2, 7 şi 8 (cu excepţia conturilor rectificative) sînt conturi de activ  Planul de conturi modificat, impreuna cu cateva cerinte principale de raportare si auditare sunt prezentate mai jos: 1. Reglementările contabile. OMFP 1802/  PLAN DE CONTURI GENERAL OMFP 1802 din 2014 Florin M. Suciu – CIG Anul III FSE – UAV ARAD CLASA 1 - Conturi de capitaluri, provizioane, 1091.